Декларация за защита на личните данниСтатус: 16.05.2024

 

Изтегляне - devolo защита на данни (PDF)

 

devolo приема много сериозно защитата на Вашите лични данни. Бихме искали да знаете, кога какви данни събираме и как ги използваме. Взели сме технически и организационни мерки, които гарантират, че се спазват наредбите за защита на личните данни, както от нас, така и от външни доставчици на услуги.

В хода на по-нататъшното развитие на нашите уебсайтове и внедряването на нови технологии, за да подобрим нашето сервизно обслужване за Вас, може да се наложат промени на тази декларация за защита на личните данни. Затова Ви препоръчваме, от време на време отново да прочитате тази декларация за защита на личните данни.

 


 

 

Какво представляват личните данни?

Личните данни са информации, които могат да се използват, за да се научат лични или имуществени обстоятелства за Вас. Информации, при които ние не можем (или само с прекомерни усилия) да създадем отношение към Вашата личност, напр. чрез създаване на псевдоними или анонимизиране на информациите, не са лични данни.

 

Какво представляват данните за ползване?

Данните за ползване са информации, които получаваме въз основа на Вашето ползване на нашите услуги. Това може да са специфични за уреда информации (например моделът на използвания хардуер), данни от протоколи (подробности за ползването на нашите услуги, данни за събития с уреда, бисквитки), информации за местонахождението (при ползването на нашите отнасящи се до местонахождението услуги чрез WLAN-точките на достъп) или бисквитки и сравними технологии (напр. за Google Analytics, с които Вашият уред може да се идентифицира).

 

Какви данни се събират от нас?

Вие можете да ползвате част от нашата онлайн-оферта без разкриване на Вашата идентичност. Всяко събиране на Вашите лични данни се извършва само за посочените цели и в необходимия обем за постигане на тези цели.

 

1. Данни за достъп и хостинг
 

Вие можете да посещавате нашите уебсайтове, без да давате сведения за Вашата личност. При всяко извикване на уебсайт уебсървърът запаметява автоматично само така наречения сървър Logfile, който съдържа напр. името на изисквания файл, Вашия IP адрес, дата и точно време на извикването на данни, прехвърления обем данни и запитващия провайдер (данни за достъп) и документира извикването на данни.

Тези данни за достъп се използват само за целта на гарантирането на работа без прекъсване на страницата, както и подобряването на нашата оферта. Това служи за защита на нашите приоритетни легитимни интереси за правилното представяне на нашата оферта чрез преценка на интересите. Всички данни за достъп се изтриват най-късно 7 дни след края на Вашето посещение на страницата.

 

Хостинг услуги от друг доставчик
В процеса на обработването на нашата поръчка друг доставчик извършва вместо нас услугите за хостинга и за оформлението на уебсайта. Това служи за защита на нашите приоритетни легитимни интереси за правилното представяне на нашата оферта чрез преценка на интересите. Всички данни, които в рамките на ползването на този уебсайт и в предвидените за целта формуляри в Onlineshop се събират записвани след това, се обработват на неговите сървъри. Обработка на други сървъри се извършва само в тук обяснените рамки.

Този доставчик на услуги се намира в страна от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

 

2. Събиране и използване на данни за изпълнението на договора и при откриване на клиентски профил

Ние събираме лични данни, ако Вие доброволно ни ги предоставите в рамките на Вашата поръчка, при установяване на контакт с нас (напр. чрез формуляр за връзка или електронна поща) или при откриване на клиентски профил. Задължителните полета се обозначават като такива, тъй като в такива случаи данните ни са необходими задължително за изпълнението на договор, респ. за обработката на Вашето установяване на контакт или откриване на клиентския профил и без тази информация Вие не можете да приключите поръчката и / или откриването на профил, респ. не можете да изпратите установяването на контакт. От съответните формуляри за въвеждане се вижда какви данни се събират. Ние използваме предоставените от Вас данни за изпълнение на договор и обработването на Вашите анкети. След завършено изпълнение на договора или изтриване на Вашия клиентски профил Вашите данни за по-нататъшното обработване са ограничени и се изтриват след изтичане на сроковете за съхранение съгласно данъчното и търговското право, ако не сте се дали изрично съгласие за по-нататъшно използване на Вашите данни или ние си запазваме правото за използване на данните извън това, което е позволено от закона и за което ние Ви информираме в тази декларация. Изтриването на Вашия клиентски профил е възможно по всяко време и може да се извърши чрез съобщение до описаната долу възможност за контакт или чрез предвидена за това функция в клиентския профил.

 

3. Препращане на данни

За изпълнението на договора ние препращаме Вашите данни на предприятието, на което сме възложили поръчката за изпращане, ако е необходимо за доставката на поръчаните стоки. Според това кой доставчик на платежни услуги изберете в процеса на поръчката, за извършване на плащания препращаме събраните за тази цел данни за плащане на кредитната институция, на която е възложено плащането и ако е необходимо, на доставчика, на когото сме възложили платежната услуга, респ. на избраната платежна услуга. Отчасти избраните доставчици на платежни услуги събират тези данни и сами, ако Вие приложите там профил. В такъв случай Вие трябва да се регистрирате в процеса на заявката с Вашите данни за достъп при доставчика на платежна услуга. Тук важи декларацията за защита на личните данни на съответния доставчик на платежни услуги.

 

4. Бюлетин по електронната поща и реклама по пощата

Реклама по електронна поща с регистрация за бюлетина
Ако се регистрирате за нашия бюлетин, ние използваме необходимите за това или отделно предоставените от Вас данни, за да Ви изпращаме редовно нашия бюлетин по електронната поща въз основа на Вашето съгласие.

Прекратяване на регистрацията за бюлетина е възможно по всяко време и може да се извърши или чрез съобщение на долуописаната възможност за контакт или чрез предвиден за целта линк в бюлетина. След прекратяване на регистрацията ние изтриваме Вашия E-Mail адрес, ако не сте се съгласили изрично за по-нататъшно използване на Вашите данни или ние си запазваме правото за използване на данните извън това, което е позволено от закона и за което ние Ви информираме в тази декларация.

В процеса на обработване на нашата поръчка бюлетинът се изпраща от доставчик на услуги, на когото за целта сме препратили Вашия E-Mail адрес.

Този доставчик на услуги се намира в страна от Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

 

Реклама по пощата и Вашето право на възражение
Освен това ние си запазваме правото, да използваме Вашето собствено и фамилно име, както и Вашия пощенски адрес за собствени рекламни цели, напр. за изпращане на интересни оферти и информации за нашите продукти по пощата. Това служи за защита на нашите приоритетни легитимни интереси за рекламното обръщение на нашите клиенти чрез преценка на интересите.

Изпращането на реклами се извършва в процеса на обработването на нашата поръчка от доставчик на услуги, на когото за тази цел сме препратили Вашите данни.
Вие можете по всяко време да се противопоставите на запаметяването и използването на Вашите данни за такива цели чрез съобщение на описаната долу възможност за контакт.

 

5. Бисквитки и уебанализ

За да се представи атрактивно посещението на нашия уебсайт и да се осъществи ползването на определени функции, за да се покажат подходящи продукти или за проучването на пазара ние използваме на различни страници така наречените бисквитки. Това служи за защита на нашите приоритетни легитимни интереси за оптимизирано представяне на нашата оферта чрез преценка на интересите. Бисквитките са малки текстови файлове, които автоматично се запаметяват на Вашия краен уред. Някои от използваните от нас бисквитки се изтриват отново след края на сесията на браузъра, тоест след затваряне на Вашия браузър (така наречените сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на Вашия краен уред и ни дават възможност да разпознаем отново Вашия браузър при следващото посещение (трайни бисквитки). Продължителността на запаметяването можете да видите в описанието в настройките на бисквитките на Вашия уеббраузър. Вие можете да настроите Вашия браузър така, че да получавате информация за поставянето на бисквитки и отделно да решавате относно тяхното приемане или да изключите приемането на бисквитки за определени цели или да ги изключите изобщо. Всеки браузър се различава по начина, по който той управлява настройките на бисквитките. Начинът е описан в помощното меню на всеки браузър, който Ви обяснява как можете да променяте настройките на бисквитките. За съответния браузър ще ги откриете на следните линкове:
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™: https://support.apple.com
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™ : https://help.opera.com/latest/web-preferences/

При неприемане на бисквитки функционалността на нашия уебсайт може да се ограничи.

Този уебсайт използва в рамките на използването на Google Analytics (вижте долу) и също така наречената DoubleClick бисквитка, която дава възможност Вашият браузър да се разпознае отново при посещението на други уебсайтове. Това служи за защита на нашите приоритетни легитимни интереси за оптимален маркетинг на нашия уебсайт чрез преценка на интересите. Автоматично получените от тази бисквитка информации за посещението на този уебсайт се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. IP адресът се съкращава при това от активирането на IP анонимизирането на този уебсайт преди предаването в страните-членки на Европейския съюз или в други договорни страни на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само при изключения пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и там се съкращава В рамките на Google Analytics изпратен от Вашия браузър анонимизиран IP адрес не се свързва с други данни от Google.

Google ще използва тези информации, за да систематизира доклади за активностите на уебсайта и за да извършва други услуги, свързани с ползването на уебсайта. Това служи за защита на нашите приоритетни легитимни интереси за оптимален маркетинг на нашия уебсайт чрез преценка на интересите. Google ще изпраща тези информации при необходимост на трети страни, ако това е предписано от закона или ако трети страни ще обработват тези данни по поръчка на Google.
Google Double Click е предложение на Google LLC. (www.google.de).
Google LLC е със седалище в САЩ и е сертифицирана съгласно "Щита на личните данни в отношенията ЕС - САЩ". Актуалният сертификат може да се види тук. Въз основа на това Споразумение между САЩ и Европейската комисия, последната е установила адекватно ниво на защита на данните за сертифицирани предприятия съгласно Щита на личните данни.

Вие можете да деактивирате бисквитката DoubleClick чрез този линк. Освен това можете да се информирате от Digital Advertising Alliance за поставянето на бисквитки и да извършите настройките. Накрая Вие можете да настроите Вашия браузър така, че да получавате информация за поставянето на бисквитки и отделно да решавате относно тяхното приемане или да изключите приемането на бисквитки за определени цели или да ги изключите изобщо. При неприемане на бисквитки функционалността на нашия уебсайт може да се ограничи.

 

Използване на Google (Universal) Analytics за уебанализ
За уебанализа Google (Universal) Analytics използва този уебсайт, услуга уебанализ на Google LLC (www.google.de). Това служи за защита на нашите приоритетни легитимни интереси за оптимизирано представяне на нашата оферта чрез преценка на интересите. Google (Universal) Analytics използва методи, които извършват анализ за ползването на уебсайта чрез Вас, като например бисквитки. Автоматично събраните информации за Вашето ползване на този уебсайт по принцип се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се запаметяват там. Чрез активирането на IP анонимизирането на този уебсайт IP адресът се съкращава преди предаването в страните-членки на Европейския съюз или в други договорни страни на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само при изключения пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и там се съкращава В рамките на Google Analytics изпратен от Вашия браузър анонимизиран IP адрес по принцип не се свързва с други данни от Google.

Google LLC е със седалище в САЩ и е сертифицирана съгласно "Щита на личните данни в отношенията ЕС - САЩ". Актуалният сертификат може да се види тук. Въз основа на това Споразумение между САЩ и Европейската комисия, последната е установила адекватно ниво на защита на данните за сертифицирани предприятия съгласно Щита на личните данни.

Вие можете да предотвратите регистриране на получените чрез бисквитката и отнасящи се до Вашето ползване на уебсайта данни (вкл. Вашия IP адрес) до Google, както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате предложения чрез следния линк браузър Plugin : tools.google.com/dlpage/gaoptout

Алтернативно на браузъра Plugin можете да кликнете върху този линк, за да предотвратите регистрирането от Google Analytics на този уебсайт за в бъдеще. При това на Вашия краен уред се поставя Opt-Out бисквитка. Ако изтриете Вашите бисквитки, трябва да кликнете отново върху линка.

 

6. Регистрация на продукт

При регистрация на закупените от Вас продукти devolo на уебсайта www.devolo.de/produktregistrierung (или на един от вариантите за Вашата страна): фамилия, собствено име, E-mail адрес, сериен номер на продукта(и), дата на закупуване.

Решението е само Ваше, дали да посочите тези данни. Без тези данни ние естествено не можем или можем само ограничено да предложим желаната услуга в такива случаи.

 

7. Игри с награди и изискване на eBook

Ако участвате в игра с награди или решите в полза на eBook или Whitepaper, ние събираме евент. следните лични данни:  име (обръщение, собствено име(на), фамилно име), E-Mail адрес, професия-звание, фирма и отрасъл,както и адрес и страна). След въвеждането на данни ще получите имейл с линка за поръчания eBook.

 

8. При регистриране на уебсайта www.mydevolo.de, респ. www.mydevolo.com

За управлението на уредите от продуктовата линия Home Control и devolo Live Cam: Вашият E-Mail адрес (devolo ID), парола, име (обръщение, собствено име, фамилно име), дата на раждане, език. След въвеждането на данните ще получите имейл потвърждение с линк за активиране. За ползването на допълващите функции (напр. данни за метеорологичното време) можете да посочите на точка Адреси Вашите адресни данни (име, улица, №, пощенски код, град, страна) и желания часови пояс, както и на точка Телефонни номера Вашите телефонни номера.

 

9. При регистриране на уебсайта www.devolo-cc.de, респ. devolo-cc.de (или на един от вариантите за Вашата страна)

За управлението на продуктите devolo Professional в devolo connectivity center: E-Mail адрес, парола, дата на раждане и страна за създаване на потребителския профил, както и като доброволно предоставени данни обръщение, собствено име, фамилно име, език. При регистрация на местоположение като задължителни данни: име, фирма, улица, №, пощенски код, град, страна. За регистрацията на уреди: сериен номер, MAC адрес. За някои продуктови сегменти за извършване на дейностите е необходимо наред с личните данни и данните за ползване, да се съберат, запаметят, обработят и евентуално да се предадат на партньори, на които е възложена работата, и данни от свързан сервиз на други доставчици.

 

 

10. Възможности за контакт и Вашите права

Вие имате право на безвъзмездна справка за запаметените при нас данни за Вашата личност, както и ако е необходимо, право на коригиране, ограничаване на обработването, преносимост на данните или изтриване на тези данни.

При въпроси за събиране, обработване или ползване на Вашите лични данни, при справки, коригиране, блокиране или изтриване на данни, както и отмяна на евент. дадени съгласия или възражение срещу определено използване на данни моля да се обръщате към нашия фирмен пълномощник по въпросите за защита на личните данни


Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen
Германия

datenschutz@devolo.de

Освен това имате право на оплакване пред компетентния надзорен орган за защита на данните.


Право на възражение
Ако за защита на нашите приоритетни легитимни интереси чрез преценка на интересите ние обработваме           лични данни, както е обяснено по-горе, Вие можете да възразите срещу това обработване с последствие за в бъдеще. Ако обработването се извършва за целите на директния маркетинг, можете да упражните това право по всяко време, както е описано горе. Ако обработването се извършва за други цели, имате право на възражение само при наличието на причини, които произтичат от Вашата конкретна ситуация.

След упражняване на Вашето право на възражение ние няма да обработваме повече Вашите данни за такива цели, освен ако можем да докажем задължителни заслужаващи защита причини за обработването, които надхвърлят Вашите интереси, права и свободи, или когато обработването служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Това не важи, ако обработването се извършва за целите на директния маркетинг. В такъв случай ние няма да обработваме повече Вашите данни за тази цел.*****

 

Защита на непълнолетни лица

Лица под 18 години не трябва да ни предоставят лични данни без съгласието на родителите или упълномощените лица с тяхното възпитание. Ние не изискваме лични данни от деца и младежи. Ние съзнателно не събираме такива данни и не ги препращаме и на трети лица.

 

Други разни

Фирма devolo обръща изрично внимание, че предаването на данни в интернет (напр. чрез E-Mail) може да има пропуски относно сигурността и да не може на 100% да се защити от достъпа на трети лица.

Използването на данните за контакт на името на доставчика - особено телефонните номера / номерата на факса и E-Mail адрес - изрично е нежелателно за търговска реклама, освен в случаите, в които преди това фирма devolo е дала писмено съгласие или вече е осъществен служебен контакт. В случай на нарушение devolo си запазва правото да предприеме правни действия.