devolo Основна информация

 

devolo AG/деволо АД
Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen/Аахен
Germany


Германия
факс: +49 241 18279-999
имейл–адрес: info@devolo.de
интернет-страница: www.devolo.de

 

Германия
телефон: +49 241 18279-0

председател: Heiko Harbers/Хайко Харберс
председател на надзорния съвет: Georg Scherberich
отговорник за съдържанието по § 55 алинея 2 на немския държавен договор за радиото (RStV): Christoph Rösseler/Кристоф Рьоселер

търговски регистър: Amtsgericht Aachen
регистрационен номер: HR 8931
ДДС №: DE 813 438 476
ОЕЕО регистрационен номер: DE 876 270 22

Изключване на отговорност

Тази интернет-страница съдържа връзки към интернет-страниците на трети страни (т.н."външни връзки") Отговорност за съдържанието на тези интернет-страници носят поддържащите ги трети страни. Преди свързването на външните връзки към настоящата интернет-страница е било проверено, дали съдържанието им нарушава закона. По време на тази проверка такива нарушения не можаха да бъдат установени. Фирмата деволо АД няма никакво влияние над настоящето и бъдещо оформление и съдържание на интернет-страниците, към които предлага външни връзки. Без наличието на нещо, което да сочи, че е вероятно да има законово нарушение, не е допустимо, деволо АД да проверява постоянно тези външни връзки. Ако деволо АД разбере, че такива правни нарушения са налице, то тези външни връзки ще бъдат изтрити веднага.