Оптимизиране на трансфера на данни с dLAN - това са съветите, които трябва да следвате

Нашите dLAN адаптери са проектирани за стабилно, високоефективно предаване на данни във вашия дом. В редки случаи някои електрически контакти в къщата могат да имат ниска скорост на трансфер. Следвайте тези три прости стъпки за оптимизиране на трансфера на данни между адаптери.

Колкото по-голямо е разстоянието между смущаващото устройство и адаптера, толкова по-малко е неговото влияние

Някои електрически устройства връщат напрежение в електрическата мрежа и по този начин могат да нарушат предаването на данни през мрежата. Примери за такива устройства са димери и захранващи устройства за други устройства.

 

Прилага се следното правило: Колкото по-голямо е разстоянието между източника за смущение и адаптера, толкова по-малко е смущението. Така че, ако източника на смущение е в следващия захранващ контакт, това  затруднява трансфера на данни.

 

 

Причини за лош интернет

Как да определите най-важните критерии

1. Проверете връзката

Има прост начин за проверка дали два адаптера са свързани един с друг:

 

  • Включете устройствата едно до друго на разклонител
  • Сега включете разклонителя към ел. мрежа.

Ако двата адаптера създадат мрежа, светодиодът на dLAN (символ на къща) или индикаторът за захранване (в зависимост от използвания продукт) ще светне. Ако светодиодите не светят, устройствата ще трябва да бъдат свързани. За да направите това, следвайте инструкциите в съответното ръководство.


2. Поставете устройствата правилно

Сега включете адаптерите в електрическите контакти, в които искате да използвате устройствата. Правейки това, спазвайте няколко прости правила за оптимално поставяне:

 

  • Ако е възможно включете адаптера директно в контакта, а не в разклонител
  • Ако няколко контакта са близо един до друг, те се държат като разклонител. Самостоятелните контакти са оптимален вариант.
  • Ако други устройства в непосредствена близост изискват захранване, препоръчваме адаптер с  вграден контакт. Включете другите устройства директно или чрез разклонител, включен в захранващия контакт на адаптера.

3. Отркийте източника на смущение

Ако скоростта на данните все още не е задоволителна, след като устройствата са поставени оптимално, електрическо устройство наблизо може да причини смущения.

 

За да тествате, изключете електрическите устройства едно след друго (ако е възможно, отделете ги от източника на захранване) и гледайте LED дисплея (или, още по-добре, „Cockpit“), за да следите за подобряване на скоростта.

 

 

 

 

Често превключването на захранващи устройства, димери  или зарядни са причините за смущения.

 

След като намерите източника на смущения, изберете различен контакт за това устройство или го включете в захранващия контакт, вграден адаптера (ако има такъв).

 

 

 

 


Завършете настройката

Ако светодиодът на dLAN или индикаторът за захранване (за устройства с LED) светят бяло или зелено, има добра връзка. Ако дисплеят свети оранжево или червено, връзката не е оптимална. Можете да използвате нашия софтуер „Cockpit“, за да отчетете точната скорост.

Искате да знаете повече за WiFi обхват, как да се отървете от мъртви зони или да научите повече за съвместимостта между рутерите и продуктите?
Използвайте нашето ръководство за съвети за оптимизация и препоръки за продукти

 

To the guidebook overview