Изявление за защита на личните данни

10.12.2015

деволо АД приема много сериозно защитата на Вашите лични данни. Искаме да знаете, кога събираме, кои данни и за какво ги използваме. Предприели сме технически и организационни мерки, за да можем да бъдем сигурни, че разпоредбите за защитата на личните данни ще бъдат спазени както от нас, така и от предприятията, които извършват определени услуги за нас.

 

Стремим се винаги, не само да подобрим нашите интернт-страници, но и да внедрим нови технологии, за да можем да Ви предложим още повече услуги. Възможно е в последствие на тези промени да се наложи да променим нашето изявление за защита на личните данни. Затова Ви препоръчваме да го прочитате от време на време.


Кои данни се смятат за лични данни?

Лични данни са тези данни, които могат да бъдат използвани за да се разбере какво е личното и материалното Ви положение. Информации, които не са свързани с Вас (или използвайки, които би било прекалено трудно да се установи, че става въпрос за Вас), като например информации, които се задават анонимно или използвайки псевдоним, не са лични данни.

деволо АД използва ли бисквитки?

деволо АД използва 3 различни вида "бисквитки" (малки файлове с информация за конфигуриране). Първият вид служи за поддръжка на сесията при сменяне на страницата, вторият вид за запазване на стабилността на сесията, а третият вид за разпознаването на потребителя при следващото му посещение на интернет-страницата. Първите два вида бисквитки не се запаметяват и загубват валидността си след 120 минути при регистрирани и след 20 минути при нерегистрирани потребители или след затварянето на браузъра. Третият вид бисквитки има 2 годишна валидност и се обновява при всяко следващо посещение на интернет–страницата. Евентуално избрани партньори използват анонимизирани бисквитки, които обаче не позволяват разпознаването на отделния потребител. Възможно е да ползвате нашите интернет–страници и без да приемате бисквитки. Първоначалната настройка на повечето интернет–страници е да приемат бисквитките автоматично. Но Вие може да промените настройката на своя браузър така, че запаметяването на бисквитки да е забранено и той да Ви информира автоматично преди запаметяването на бисквитки. Искаме на посочим факта, че ако не запаметите, свързаните с функциалността на интернет–страницата бисквитки, евентуално няма да е възможно да ползвате цялостно нашата интернет–страница.

Предоставяме ли данните Ви на трети страни?

Поради законови разпоредби, в определени случаи сме задължени да предоставим личните Ви данни на трети страни. Така е например в случая, че се подозира съществуванe на престъпно деяние или злоупотреба с нашата интернет–страница. В този случай сме задължени да предоставим данните Ви на институциите, преследващи престъпните деяния. Иначе Вашите данни се съхраняват единствено и само в нашата база данни и на нашите сървъри. Изключение правят нашите партньори, които извършват определени услуги за нас и които имат нужда от Вашите данни за да могат да изпълнят поръчки или други услуги. Към тях спадат немските пощи, UPS, GLS, DPD, DHL или нашите банки. В тези случаи предоставянето на дании се извършва според разпоредбите на Федералния Закон за защита на личните данни (ФЗЛД, на немски: BDSG). Обемът на тези данни, които трябва да бъдат предадени, се ограничава до необходимия минимум.

Мерки за сигурност за защита на запаметените от нас данни

Ако запаметим Ваши данни, то ние ги съхраняваме на сървъри с особено висока защита в Германия. Право на достъп до тези данни имат само много малко на брой упълномощени лица, които имат за задача да поемат техническото, търговското и редакционното управление на тези данни. За да избегнем загуба на или злоупотреба с тези съхранени от деволо АД данни, предприемаме многообхватни технически и фирмени мерки за сигурност, които редовно се проверяват и се приспособяват към технологическия напредък. Въпреки това, искаме да посочим факта, че поради структурата на интернет е възможно, други лица или институции, за които не носим отговорност, да не вземат под внимание законовите разпоредби за защита на личните данни и мерките за сигурност, положени от нас. По–специално некодирано въведени в интернет данни (даже и когато те са изпратени по ел. поща) могат да бъдат прочетени и от трети страни. На това не можем да повлияем по технически начин. Потребителят е отговорен за защитата на личните, предоставени на разположение от него данни от злоупотреба– било то посредством кодиране или по друг начин. Нашата интернет–страница съдържа връзки към други интернет–страници. Ние не сме способни да окажем влияние на въпроса дали поддържащите тези страници трети страни се придържат към разпоредбите за защита на личните данни или не.

Вашето право на информация, корекция, блокиране и изтриване

В рамките на Федералния Закон за защита на личните данни Вие имате право на информация, корекция, блокиране и изтриване на личните Ви данни. Ако на изтриването на лични Ви данни противоречат законови, договорни, търговски или определени от данъчното право срокове за съхранение на лични данни или други законови разпоредби, на вместо желаното изтриване на личните данни е възможно само тяхното блокиране.

Отмяна на съгласие

Евентуално сте се съгласили изрично с долопосоченото. Искаме да посочим факта, че можете по всяко време да отмените съгласието си с долопосоченото, като тази отмяна важи за бъдещето. Съдържание на съгласието за управление на поръчката и поддържане на контакт по ел. поща: "На този имейл адрес Ви изпращаме потвърждението на поръчката, както и, до отмяна на съгласието Ви, съобщения относно доставката, номера на пакета, евентуални закъснения и от време на време, информация с цел грижа за клиента." Съдържание на съгласието за изпращане на имейл–реклама под формата на бюлетин: "Да! Искам да получавам от време на време и до отмяна на съгласието ми, информация по ел. поща за специални рекламни кампании, купони и други оферти на фирмата деволо АД!"

Контакти

Ако имате други въпроси или предложения, свързани със защитата на личните данни, бихме се радвали много, ако осъществите контакт с нас, използвайки следните данни за контакт:

Отговорник за защитата на личните данни на фирмата деволо АД
Stephan Classen/Щефан Класен
Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen/ Аахен
имейл адрес: datenschutz@devolo.de

Кои данни събираме и обработваме?

Може да ползвате една част от нашата интернет–страница и без да разкривате самоличността си. Ако обаче решите да поръчате нещо, ще Ви попитаме за името Ви и други Ваши лични данни. Може да Ви попитаме за тях и ако искате да вземете участие в една инициирана от нас игра с награди и ние имаме нужда от тези Ваши лични данни за да Ви съобщим, че сте спечелили и да Ви изпратим съответната награда. Вие решавате сами, дали искате да ни предоставите тези Ваши лични данни. Но без съответните, нужни ни лични данни не можем въобще или можем само от части да Ви предложим желаното от Вас в горепосочените случаи обслужване. Във връзка с поискването на желаната от Вас информация, на нашите сървъри се запаметяват данни, които служат за предоставянето на разположение на информация на интернет–страницата ни или за провеждане на мерки за сигурност. Тези данни (например IP-адрес, дата, часово време и разгледани страници) евентуално могат да бъдат използвани за да се идентифицират посетителите на нашата интернет–страница. Те се изтриват веднага след като повече няма нужда от тях.

За какво използваме Вашите данни?

Запаметяваме и използваме Вашите лични данни, включително домашния Ви адрес и имейл–адреса Ви само за изпълнението на Вашата поръчка и евентуални връщания на получена от Вас стока. Съхраняваме Вашия IP-адрес заедно с дадена поръчка само ако е налице основателна причина. Ползваме имейл–адреса Ви само за да Ви изпратим съобщения във връзка с поръчките Ви, ако не възразите, за да поддържаме контакт с Вас с цел грижа за клиента и ако сте изявили желание, за да Ви изпратим бюлетините ни. Поискванията на информация се използват в псевдонимизиран вид за управлението и оптимирането на нашите интернет–оферти (било то оферти на продукти или рекламни оферти). Запазваме си правото на статистически анализ на псевдонимизирани и анонимизирани данни. Резултатите от този анализ се съхраняват по причини за сигурност на системата (с цел предотвратяване на злоупотреба), с цел подобрението на интернет–страницата и за статистически цели. На този вид запаметяване на данни можете да възразите по всяко време посредством изтриването на Вашия регистриран онлайн–профил. Освен в горепосочените случаи, Вашите данни се използват и анализират с други цели само ако изрично сте се съгласили с това, например в рамките на игри с награди или когато взимате участие в бонусната и партньорска програма на деволо АД.

Защита на малолетните

Лица под 18 години не бива да ни изпращат каквито и да било лични данни без съгласието на своите родители или настойници. Ние не изискваме каквито и да било лични данни от деца и младежи. Преднамерено не събираме такива лични данни и също така не ги даваме на трети лица.

Google Analytics

Чрез посещението на интернет–страницата на деволо АД на сървъра могат да бъдат съхранени данни засягащи достъпа до интернет–страницата (дата, часово време, разгледана страница). Тези данни не спадат към личните данни, а са анонимизирани данни. Те се използват единствено и само за статистически цели.

Настоящата интернет–страница използва Google Analytics,. Google Analytics представлява услуга за анализиране на интернет–страници, предлагана от фирмата Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и които позволяват анализа на Вашето ползване на интернет–страницата. По принцип създадените посредством тези бисквитки данни относно Вашето ползване на интернет–страницата се пренасят на един сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Но в случай, че активирате анонимизирането на IP-адреса си за настоящата интернет–страница, преди пренасянето и съхраняването на своя сървър в САЩ Google съкращава Вашия IP-адрес до такава степен, че е само ясно, че Вие сте от страна от ЕС или от страна от ЕИЗ. Само по изключение пълният IP-адрес първо се пренася на сървър на Google в САЩ и се съкращава на място. По поръчка на поддържащия тази интернет–страница Google ще използва тази информация за да анализира Вашето ползване на настоящата интернет–страница, за да състави доклад относно активността Ви при сърфиране и за да изпълни други услуги за поддържащия тази интернет–страница, свързани с ползването на интернет–страници и на интернет. Google не създава връзка между предадения на Google Analytics от браузъра Ви IP-адрес и други свои данни. Можете да предотвратите съхранението на бисквитки посредством съответната настройка на браузъра си. Но искаме да посочим факта, че в такъв случай евентуално няма да може да ползвате изцяло всички функции на настоящата интернет–страница. Освен това може да предотвратите събирането на създадените от бисквитката, и свързани с Вашето ползване на интернет–страницата данни (включително на IP-адреса Ви) от страна на Google и обработката на тези данни от Googlе, чрез изтеглянето и инсталацията на намиращата се на разположение на следната връзка приставка към браузер. Повече информация по тази тема е видна тук или в секцията обща информация относно Google Analytics и защитата на личните данни. Искаме да посочим факта, че Google Analytics беше разширен на настоящата страница и сега съдържа кода „gat._anonymizeIp();“ , за да може да бъде осигурено анономизираното събиране на IP-адреси (т.н. IP-маскиране) Източник: http://www.datenschutzbeauftragter-info.de

деволо АД изрично посочва факта, че сигурността на пренасянето на данни по интернет (например по ел. поща) може да има слабости и не може да бъде защитена стропроценто от достъпа на трети страни.

Използването на данните за контакт, намиращи се в секцията "основна информация" (особено на тел. номер, номера на факса и на имейл–адреса) с цел търговска реклама е изрично нежелано, освен в случая, че деволо АД предварително е разрешило горепосоченото в писмен вид или че вече съществуват бизнес–контакти. В случай, че горепосоченото не се спази, деволо АД си запазва правото да предприеме правни мерки срещу нарушителя.